Digtsamlingen Forvandlingshavet

 

ISBN 87-90136-68-3

   

Forvandlingshavet udkom 27. oktober 1995 på Forlaget Per Kofod.

Den er Jens Fink-Jensens femte digtsamling.

Forvandlingshavet er på 104 sider og indeholder 69 digte fordelt på tre afsnit med henholdsvis 12, 45 og 12 digte.

Hvert afsnit indledes med et motto hentet fra henholdsvis apostlen Paulus, Salman Rushdie og Albert Camus.

Se hele indholdsfortegnelsen og læs mottoerne og udvalgte digte fra samlingen.

 

Uddrag af anmeldelserne
 
"Der er noget energisk over Jens Fink-Jensens metode, som om han vil skrive sig ind til det egentlige, holdbare og gør det i et ubesværet, uprætentiøst sprog.
   Og han gør det bedst, jo mere kærligheden får fat. Fordi hans sprog bliver mere kraftfuldt her og rummer den vilde livsfølelse, som er kærlighedens væsen."
Connie Bork, Politiken 27.11.1995

"Rejsen som livsform og motiv har altid løbet som en rød tråd gennem Jens Fink-Jensens poesi. Også denne nye, store samling, opdelt i tre afsnit eller suiter, fastholder i skarpe sansninger og erindringsglimt steder og natur. Mest er rejsen dog til stede i samlingen som et eksistentielt tema: foreløbigheden, eksilet, og den stadige pendlen mellem stilstand og uro, opbrud og ankomst."
Jens Hjøllund, Indbindingscentralens lektørudtalelse, december 1995

"Der findes digtere, som i en særlig grad evner at skabe nærvær for læseren med deres digtekunst, hvor læsningen af et digt opleves som en pagt, og hvor det at læse er som at skabe, fordi en verden åbner sig ... Fink-Jensen kan det med nærværet. Ikke fordi digtene handler om nærvær, jo det gør de også, eller rettere, der er en længsel efter enhed og nærværsoplevelser i digtene, det er deres drivkraft, men de handler mere om fraværet af nærvær.
   Det paradoksale er så, at Fink-Jensen, gennem en nærmest meditativ rytme og ordenes klangvirkninger, opnår at skabe et næsten paradisisk 'åndehul' for læseren."
Marian Bødker, Fyens Stiftstidende 16.12.1995

"I Forvandlingshavet anskues hverdagsagtige hændelser i overraskende perspektiver. Såvel fysiske som sjælelige fænomener tænkes ind i kosmiske eller holistiske sammenhænge på en måde, der overskrider vante måder at betragte omverdenen på."
Peter Stein Larsen, Kristeligt Dagblad 20.1.1996

"Kvaliteten ved Jens Fink-Jensens digte er den sanselige tilgang til det oplevede, evnen til at vende privatpersonlige erfaringer om til almene poetiske udtryk, dertil kommer det visionære billedtilskud og evnen til at koncentrere udtrykket, når det behøves."
Neal Ashley Conrad, Information 26.1.1996

"Den smukkeste digtsamling, jeg nogensinde har læst!"
Pia Ravnhøj, e-boghandel.dk, 8.7.2002

Hvis du vil læse bogen:
Forvandlingshavet kan du købe hos boghandleren eller låne på dit bibliotek. Hvis de ikke har den stående, kan de bestille den hjem til dig fra et andet bibliotek.

Bestil bogen på

Læs udvalgte digte fra samlingen.