Anmeldelser af optræden

 

"Eleverne har gennem jeres optræden fået et andet forhold til lyrik. De synes nok nu i højere grad, at det handler om dem selv og deres egen virkelighed, og at det derfor kommer dem ved."
Lektor Hanne Hansen, Slagelse Gymnasium

"En helt speciel og underholdende fremstilling af moderne lyrik."
Jacob Wichmann, elev på Støvring Gymnasium

"Både form og indhold falder i tråd med de temaer, "Den nyeste tid" kredser om, og digtshowet bliver et godt og afvekslende indslag i den daglige undervisning."
Adjunkterne Line Breuning og Annette Düring, Århus Købmandsskole

"Jens Fink-Jensen har en formidabel evne til at fastholde elevernes koncentration. Jeg har sjældent oplevet en gymnasieungdom så koncentreret om hvad der foregik, - og jeg forstår det."
Lektor, musiklærer Jens Hauge Nielsen, Middelfart Gymnasium og HF-kursus

"Det var en spændende og anderledes oplevelse. Man lod sig rive med af musikkens bløde toner og Jens Fink-Jensens intense ord, der flettede sig ind i hinanden og tilsammen gav et drømmende skær af uvirkelighed. I en tid, hvor mange mennesker allerhelst vil underholdes af fjernsynet, er det rart at se, at det kan lade sig gøre at fænge med dybe, følsomme og tankevækkende digte."
Helle Andersen, elev på Støvring Gymnasium

"En stærk og intens oplevelse. På én gang meget privat og fælles. Øjeblikkene blev magiske."
Lektor Hanne Berg, Dronninglund Gymnasium

"Der herskede en intens atmosfære, lige fra man trådte ind i hallen, - da hviskede musikken allerede om, hvad der var i vente. Showet var en spændende og stærk oplevelse, stærk fordi Jens Fink-Jensen på en meget personlig måde nærmest krængede sine følelser, en del af sin livshistorie, ud. Det var personen bag digtene man så, bare det var ret specielt.
     Musik og ord blev et på en sådan måde, at der kom noget helt uvirkeligt over situationen, det var lyrik på en helt anden måde, end de fleste af os er vant til.
     Sidste halvdel af showet var en diassekvens: Øje på verden - om bøgers råstof. Det var en række utroligt smukke billeder, og igen løftede musikken sceneriet op, så der i hvert fald var mulighed for at drømme sig væk fra den halvkolde hal."
Anja Skadkær, elev på Aalborg Katedralskole

"Jens Fink-Jensen behersker sprogets finurligheder, hans digte besidder stor visuel kraft. På overfladen er hans tekster enkle, men de rummer ofte dybde og refleksion og er derfor velegnede i en undervisningssituation. Eleverne reagerer positivt på flere af disse digte, dels fordi de er visuelle, dels fordi de er rimeligt konkrete."
Adjunkt Ivan Schou Vibing, Aalborg Handelsskole

2008:

Jeg havde to klasser med i studiecentret og snakkede om forløbet umiddelbart efter med min 3. g. De var meget begejstrede. Især for musikken og den meditative stemning, de syntes opstod under samspillet ml. tekst og musik. De var imponerede over musikerne og glade for teksterne.
     I min 2.g diskuterede vi seancen dagen efter. Her var mange ret kritiske. Især over digtene. Nogle talte ligefrem om kliche. Andre reagerede mere som 3.g’erne og talte om smukke og bevægende digte. Der var enighed om, at musikken var spændende. Billederne syntes de burde flettes ind i forestillingen, ikke vedhæftes til sidst. I det hele taget gik de i gang med en større diskussion af, hvordan de selv ville strukturere forestillingen.
     Begge klasser havde absolut udbytte af at opleve digteren ”live” – formidlende sine digte.
Bodil Højgaard, lærer på Gladsaxe Gymnasium

Tak for i torsdags Jens. Jeg er helt personligt ikke den helt store lyrikfan, så jeg sad lidt og havde problemer med at tyde meningen med nogle af digtene. Men det var rigtig fedt at du havde sat musik på, og selvom jeg ikke altid var med på hvad du ville sige var det en fornøjelse at nyde en ubeskrivelig strøm af mystiske samt velbekendte følelser.
     Og jeg har slet ingen indvendinger omkring billederne, de var helt fantastiske og det samme galt for musikken du havde valgt til. der var en tydelig rød tråd gennem alle billederne. Meget flot!
En anonym IJG-elev/”Jaz Peoples” på Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Det var en rigtig fin - lidt meditativ - oplevelse, som dannede en god modvægt til den analytiske tilgang, vi normalt har i dansktimerne. Mine elever oplevede det som en - om ikke eye opener, så mind opener, som en af dem udtrykte det. Selv bemærkede jeg, at skolens elever, der normalt har det med at sive under fællesarrangementer, faktisk blev siddende, og at støjniveauet var påfaldende lavt under hele seancen; et virkelig godt tegn!!!
Eva Lene Kristensen, lærer på Frederiksborg Gymnasium

Vi hørte om stemninger mellem mennesker, om Carl Nielsens roser, om børn, der giver dybde i tilværelsen, om kærlighed og mangel på samme. Digtene blev læst op i lange sekvenser, der lod de enkelte tekster glide over i hinanden, for de lyttende ører. Formen gør, at der ikke er meget tid til at prøve at ”forstå” digtene – det er en oplevelse af ordenes stemning, der er sagen. Den ledsagende musik lagde bløde bølger af vellyd ind over digtene, så man kunne mærke en stemning, hvis man var i det lune.
     Det var ikke alle, der var lige modtagelige; men det er vilkårene: mødet med poesien skal skabes af begge parter, og hvis man ikke er til eftertanke og stille refleksion, var det ikke her, dagens højdepunkt lå. Der er ingen lov, der siger, at man skal være parat til poesi, når poesien stiller op!
     Mange var det dog. Nogle fik mest ud af lyden af ordene og den behagelige oplæsning, mens andre havde ørerne rettet mod musikken og tog den med sig.
     Den lange sekvens af lysbilleder, der afsluttede fællesarrangementet, var smuk og afvekslende. Jens Fink-Jensen har taget billederne rundt omkring i verden, og de fortæller tydeligt om mange slags store oplevelser – også af poetisk art.
     En god oplevelse for rigtig mange.
Kirsten Giselsson, lærer på Rosborg Gymnasium
 

Til top